List Coming Up
In catalogue Xem catalogue

List Coming Up

Xem
 • Mã:53232 Lot:143
 • Phiên đấu giá: Phiên đấu giá "Nghệ thuật Việt Nam - Arts du Vietnam"
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:00 - 27/06/2020
 • Tên vật phẩm:Mùa thu xanh
 • Giá khởi điểm: 800 Euro
 • Mã:53089 Lot:7777
 • Phiên đấu giá: PHIÊN 13
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:44 - 01/03/2020
 • Tên vật phẩm:Đấu giá 2
 • Giá khởi điểm: 0 đ