Ngày xuân
  • Lot: 06003
65.000.000 đ
Bước giá đấu: 0 đ
Giá đấu tiếp theo: 65.000.000 đ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
06001 Chân dung thầy Nguyên Gia Trí 22000000 đ
06002 Mùa gặt 14000000 đ
06004 Bản làng 46000000 đ
06006 Mẹ và con 28000000 đ
06009 không gian 1 130000000 đ
06010 Không gian 2 30000000 đ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
Trương Mx 65000000 đ 15:35 - 23/12/2018