Đầm sen
  • Lot: 06036
90.000.000 đ
Bước giá đấu: 5.000.000 đ
Giá đấu tiếp theo: 95.000.000 đ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
06001 Chân dung thầy Nguyên Gia Trí 22000000 đ
06002 Mùa gặt 14000000 đ
06003 Ngày xuân 65000000 đ
06004 Bản làng 46000000 đ
06006 Mẹ và con 28000000 đ
06009 không gian 1 130000000 đ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
Trương Mx 90000000 đ 16:30 - 23/12/2018
Trương Mx 85000000 đ 16:29 - 23/12/2018
Trương Mx 90000000 đ 16:29 - 23/12/2018
Trương Mx 85000000 đ 16:29 - 23/12/2018
Trương Mx 80000000 đ 16:28 - 23/12/2018