PHỐ
  • Lot: 08018
140.000.000 đ
Bước giá đấu: 5.000.000 đ
Giá đấu tiếp theo: 145.000.000 đ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
08001 Tĩnh vật 12000000 đ
08016 Thiếu nữ 18000000 đ
08030 Hòa bình 6500000 đ
08033 Time 6500000 đ
08038 Múa quạt 250000000 đ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
KỸ THUẬT 140000000 đ 15:56 - 24/03/2019
KỸ THUẬT 135000000 đ 15:56 - 24/03/2019