Múa quạt
  • Lot: 08038
250.000.000 đ
Bước giá đấu: 0 đ
Giá đấu tiếp theo: 250.000.000 đ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
08001 Tĩnh vật 12000000 đ
08016 Thiếu nữ 18000000 đ
08018 PHỐ 140000000 đ
08030 Hòa bình 6500000 đ
08033 Time 6500000 đ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
KỸ THUẬT 250000000 đ 16:25 - 24/03/2019