Cuộc sống thôn quê
  • Lot: 1328
44.000.000 VNĐ
Bước giá đấu: 2.000.000 VNĐ
Giá đấu tiếp theo: 46.000.000 VNĐ

Đã kết thúc

Lot Tên vật phẩm Giá gõ búa
1301 Canh Tý 23000000 VNĐ
1302 Tinh vật 6000000 VNĐ
1304 Vẽ tranh Tết 10000000 VNĐ
1306 Mở đầu câu chuyện 10000000 VNĐ
1307 Duyên tình 115000000 VNĐ
1309 Thiếu nữ bên hoa 20000000 VNĐ

Sắp diễn ra

Lot Tên vật phẩm Giá khởi điểm
7777 Đấu giá 2 0 đ

Người thi đấu

Tài khoản Giá đấu Thời gian
Bùi Cường 44000000 VNĐ 16:42 - 04/03/2020
Bùi Cường 46000000 VNĐ 16:42 - 04/03/2020
KỸ THUẬT 48000000 VNĐ 16:23 - 02/03/2020
KỸ THUẬT 46000000 VNĐ 16:23 - 02/03/2020
KỸ THUẬT 44000000 VNĐ 16:20 - 02/03/2020
KỸ THUẬT 46000000 VNĐ 16:20 - 02/03/2020