PI Gallery

Xem
 • Mã:52990 Lot:2594
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:39 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Người mài dao
 • Giá bán: 30.000.000 VNĐ
 • Mã:52988 Lot:2592
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:28 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Thiếu nữ
 • Giá bán: 35.000.000 VNĐ
 • Mã:52987 Lot:2591
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:27 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Hoa hướng dương
 • Giá bán: 115.000.000 VNĐ
 • Mã:52981 Lot:2577
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:19 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Thiếu nữ
 • Giá bán: 23.000.000 VNĐ
 • Mã:52980 Lot:2576
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:17 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Phố vắng
 • Giá bán: 70.000.000 VNĐ
 • Mã:52978 Lot:2572
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:18:13 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Vũ khèn mơ mộng
 • Giá bán: 35.000.000 VNĐ
 • Mã:52977 Lot:2542
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:57 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Ô truy
 • Giá bán: 35.000.000 VNĐ
 • Mã:52976 Lot:2541
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:55 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Cổng quê
 • Giá bán: 30.000.000 VNĐ
 • Mã:52975 Lot:2540
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:54 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Đường làng
 • Giá bán: 30.000.000 VNĐ
 • Mã:52974 Lot:2539
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:51 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Phong cảnh
 • Giá bán: 23.000.000 VNĐ
 • Mã:52973 Lot:2538
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:17:49 - 03/10/2019
 • Tên vật phẩm:Cổng làng
 • Giá bán: 23.000.000 VNĐ
 • Mã:52966 Lot:2580
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:10:58 - 27/09/2019
 • Tên vật phẩm:Nude
 • Giá bán: 40.000.000 đ
 • Mã:52965 Lot:2581
 • Phiên đấu giá: TRANH SƯU TẦM
 • Nhà đấu giá:PI Auction House
 • Ngày giờ đấu:10:56 - 27/09/2019
 • Tên vật phẩm:Nude
 • Giá bán: 70.000.000 đ
 • Mã:52963 Lot:SD70
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:D&C Gallery and Luxury Decor
 • Ngày giờ đấu:10:47 - 27/09/2019
 • Tên vật phẩm:Hồn Việt
 • Giá bán: 45.000.000 VNĐ
 • Mã:52961 Lot:SD102
 • Phiên đấu giá: TRANH ĐƯƠNG ĐẠI
 • Nhà đấu giá:D&C Gallery and Luxury Decor
 • Ngày giờ đấu:10:35 - 27/09/2019
 • Tên vật phẩm:Hoài niệm
 • Giá bán: 65.000.000 VNĐ