Hướng dẫn thanh toán

Trước khi chuyển khoản quý khách vui lòng liên hệ PI để được hướng dẫn chi tiết.

NGUYỄN ĐÔ SƠN
Số TK: 19024478377018
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (techcombank) - Chi nhánh Lĩnh Nam

NGUYỄN ĐÔ SƠN
Số TK: 0011004408873
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (vietcombank) - Sở giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAY MÊ
Số TK: 0451000445198
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (vietcombank) - Chi nhánh Thành Công