Vận chuyển hiện vật

Hiện vật sẽ được giao nhận tại PI Auction House
Địa chỉ: 11B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
PI Auction House không chịu trách nhiệm và mọi chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển hiện vật.